روزی که تصمیم می‌گیرید برای زندگی خود معنایی بسازید…

روزی که تصمیم می‌گیرید برای زندگی خود معنایی بسازید که شما را به جلو پرتاب کند دیگر نیاز نیست هر روز با خود کلنجار بروید که چرا اصلا باید زندگی کنید!

چرا اصلا باید سرکار بروید و چرا اصلا باید از خواب بیدار بشوید و چرا باید اصلا درس بخوانید! به آنچه باید بشوید فکر کنید اما برای آن در امروز کاری کنید.

درمورد آن مطالعه کنید؛ مقدمات لازم را برایش فراهم کنید؛ در موردش با افراد آگاه صحبت کنید و همه جا به آن فکر کنید تا با آن همه جا زندگی کنید.

زندگی شما می‌تواند از همین لحظه و با یک انتخاب خوب و آگاهانه شروع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.