شما موجودی بی نهایت خلق شده‌اید، هیچ چیز وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید، هیچ چیز …!

✨باید بدونی که برای جذب خواسته هات باید آهن‌ربا باشی و تنها راه آهن‌ربا شدن اینه که تمام وجودت پرازانرژی مثبت بشه و خالی از همه انرژی‌های منفی…

انرژی مثبت، یعنی به چیزای خوب فکر کنی. به آرزوهات ، به رویاهات. یعنی شاکر باشی. یعنی در مورد دوستان واطرافیانت… مثبت فکر کنی “دوستشون داشته باشی” در غیابشون با مهرازشون صحبت کنی “براشون آرزوی موفقیت کنی و از موفقیتشون صمیمانه خوشحال بشی”

امتحان کن، هر چی انرژی مثبتت بیشترباشه، قدرت جذب آهن‌ربای درونتم بیشترمیشه…💫

t.me/LawOfAttraction_ghanunejazb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.