زبان برنامه ‌نویسی کربن جای ++C را می‌گیرد؟

گوگل به تازگی اخبار تازه‌ای درباره‌ی زبان برنامه نویسی کربن منتشر کرده است. به نظر می‌رسد زبان برنامه‌ نویسی کربن

بیشتر بخوانید

شما موجودی بی نهایت خلق شده‌اید، هیچ چیز وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید، هیچ چیز …!

✨باید بدونی که برای جذب خواسته هات باید آهن‌ربا باشی و تنها راه آهن‌ربا شدن اینه که تمام وجودت پرازانرژی

بیشتر بخوانید